دستگاه کشش

دستگاه کشش


دستگاه رول باز کن طراحی، ساخت قطعات با فرز cnc، فرز منوال (دستی) و تراش .


تولیدکننده: تراشکاری عباسی