صنایع چوب کاچار

زمینه کاری طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی
مدیرعامل حسین مقیمی
شهر شیراز
آدرس شهرک صنعتی شیراز-میدان کوشش_خیابان کوشش جنوبی_کوچه 125_کارگاه دوم - نقشه
شماره تلفن 09173365167

کاتالوگ