شرکت صنعتی و تولیدی فارس افزار علوی

زمینه کاری تولید قطعات و قالبهای صنعتی فلزی و پلاستیکی
شهر شیراز
آدرس شهرک بزرگ صنعتی شیراز خیابان سازندگی فرعی 123پلاک2 -
شماره تلفن 07137744128

کاتالوگ