myaa
09 آبان 1401 - 20:29

روسیه پادزهر تحریم های غرب را یافته است

وزیر دارایی روسیه اعلام کرد این کشور توانسته راهکار مقابله با تحریم های غرب را پیدا کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی روسیه مجموعه اقداماتی را که وزارت دارایی روسیه برای پاسخ به فشار تحریم های غرب بر روسیه انجام داده است، را مورد ستایش قرار داد و گفت: روسیه توانسته است در برابر تحریم های اقتصادی غرب پادزهری پیدا کند. خبرگزاری مهروزیر دارایی روسیه در ادامه تاکید کرد که دستاورد مشترک، به ویژه دروزارت دارایی روسیه این است که طیف وسیعی از اقدامات به منظور پاسخ گویی به این وضعیت دشوار در پیش گرفته شد. سیلوانوف ادامه داد: ما از پیش یک برنامه تقریبی از اقدامات، یک برنامه تصمیم گیری در مورد چگونگی ساختن اقتصاد و امور مالی خود را داشته ایم. بنا به تاکید سیلوانوف، روسیه توانسته است با تحریم ها مقابله کند. وزیر دارایی روسیه افزود: ما پیش از این یاد گرفته‌ایم که چگونه به محدودیت‌هایی که باید با آن‌ها زندگی کنیم، پاسخ دهیم و پادزهری در برابر این تحریم‌ها یافته ایم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 821227