myaa
09 مرداد 1401 - 15:06

توجه کافی به ظرفیت های توسعه شهرستان خدابنده نشده است

زنجان-نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه کافی به ظرفیت های توسعه شهرستان خدابنده نشده است توسعه اقتصادی این شهرستان نیازمند مطالعه عمیق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدالبرز حسینی روز یکشنبه در جلسه مشترک با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه شهرستان خدابنده مملو از استعدادها و ظرفیت‌های بسیاری است که شناسایی نشده است، افزود: این شهرستان دارای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و آماده توسعه اقتصادی است.

خبرگزاری مهرنماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: برای حضور سرمایه‌گذاران در شهرستان خدابنده موانع را رفع می‌کنیم و بر اساس مطالعات، صنایع خرد و متوسط ۲ بستر بسیار مناسب برای سرمایه گذاری در این شهرستان است.

حسینی با تاکید بر اینکه به ظرفیت های توسعه شهرستان خدابنده توجه کافی نشده استتوسعه اقتصادی این شهرستان نیازمند مطالعه عمیق بوده و برای مشاغل خرد بسیار مستعد و دارای ظرفیت های بسیاری است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار وجود برخی از ظرفیت‌های خوب در استان اما به برخی از ظرفیت‌های استان توجه کافی نشده و مغفول مانده است، اظهارداشت: شهرستان خدابنده می تواند یکی از بهترین تولیدکنندگان قطعات بتنی باشد و در بخش صنایع کشاورزی که فرصت ویژه است شکوفا شود، در صنایع فرش و گردشگری نیز ظرفیت های مطلوبی وجود دارد اما نیازمند فرهنگ‌سازی در حوزه سرمایه گذاری در این شهرستان می باشداست.

حسینی با تاکید بر اینکه در بخش معادن نیز شهرستان خدابنده نیازمند کار مطالعاتی و شناسایی دقیق است، خاطرنشان کرد: معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری خوبی برای حضور صاحبان سرمایه‌ در این شهرستان وجود دارد و با وجود ظرفیت بسیار خوب در این شهرستان، کارهای عملیاتی و فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌تواند حائز اهمیت باشد.

وی از آمادگی مسئولان شهرستان برای رفع موانع حضور سرمایه گذاران و توسعه اقتصادی در این شهرستان خبر داد.

فرماندار شهرستان خدابنده نیز با اشاره به اینکه راه توسعه اقتصادی در خدابنده آغاز شده و در چند وقت اخیر شدت گرفته است، اظهار داشت: بازگشایی مسیر ارتباطی شهرستان خدابنده به همدان سرعت گرفته و در مراحل پایانی خود قرار دارد.

جواد تاراسی از توسعه همکاری با اتاق بازرگانی زنجان و برنامه‌ریزی در این حوزه خبر داد و افزود: کشاورزی ظرفیت بسیار بالقوه‌ای در این شهرستان است، اما این حوزه نیازمند آموزش بازرگانی، فروش، صادرات و برنامه ریزی دقیق در این حوزه است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 506135