myaa
17 مهر 1401 - 17:29

تامین حدود ۱۷۰۰ لیتر در ثانیه آب برای شهر همدان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: حدود ۱۷۰۰ لیتر در ثانیه آب برای شهر همدان تأمین می‌شود. محمد ضروری با عذرخواهی از مردم همدان گفت: تلاش داریم در اسرع وقت آبرسانی مستمر به همدان انجام شود. هم اکنون حدود ۱۷۰۰ لیتر در ثانیه آب از چاه‌های کشاورزی، چاه‌های حفر شده در منطقه خالقوردی و رودخانه عباس‌آباد تأمین می‌شود که با این مقدار آب نباید قطعی داشته باشیم. محمد ضروری با عذرخواهی از مردم همدان گفت: تلاش داریم در اسرع وقت آبرسانی مستمر به همدان انجام شود.او با بیان اینکه پارسال ۱۵۵۸ لیتر آب در اختیار شرکت آبفا قرار می‌گرفت، اما قطعی نداشتیم، یادآور شد: شکستگی شبکه و مشکلاتی به دنبال قطع و وصلی‌های پی در پی ایجاد شده است که موجب شد میزان قطعی آب زیاد شود و نیاز است تنظیماتی در شبکه انجام گیرد تا به شرایط قبل برگردیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان افزود: آب تالوار به همدان رسیده، اما وارد شبکه نشده است که باید خط کالیبره شود  تا در روز‌های آینده آب به همدان برسد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان اضروری اظهار کرد: اگر آبرسانی مداوم انجام شود باید چاه‌های کشاورزی که برای طرح ضربتی اجاره شده و نذر آب شده آزاد و به کشاورزان برگردانده شود. ضروریاو با تأکید بر اینکه تعدادی از چاه‌های حفر شده به عنوان چاه پدافندی نگهداری خواهد شد گفت: براساس دستورالعمل وزارت نیرو ۳۰ حلقه چاه شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب شناسایی و حفاری و به عنوان چاه‌های پدافندی نگهداری می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با اشاره به اینکه سال آینده ظرفیت آب تالوار به ۱۲۰۰ لیتر خواهد رسید، یادآور شد: اکنون ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب از تالوار به همدان خواهد رسید و تا زمانی که ظرفیت آب تالوار به ۱۲۰۰ لیتر در ثانیه برسد، از چاه‌ها استفاده می‌شود. منبع ایسنا باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان
شناسه خبر: 776421