myaa
08 شهریور 1401 - 15:44

آب شرب همدان سالم است

آزمایش‌های متعددی انجام می‌شود تا مردم همدان آب شرب سالم مصرف کنند. این اطمینان داده می‌شود که آب سالم است بنابراین به شایعه ها توجه نکنید. مدیر بحران دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا گفت:در فضای مجازی خبر‌هایی رصد می‌شودکه آب شرب همدان بهداشتی نیست اما آبی که در لوله‌ها و شبکه شهری جاری است، آب کاملا سالم و بهداشتی است. علیرضا شکوهی گفت: آب شرب توزیعی سه بار آزمایش می‌شود ، موقع آبگیری، وقتی وارد تانکر می‌شود و موقعی که در مخازن آب شهری تخلیه می‌شود. او گفت: آبی هم که وارد لوله‌های شهری می‌شود سالم است و ممکن است گاهی در برخی جا‌ها آن هم موقع افت فشار کمی کدورت داشته باشد، اما از لحاظ بهداشتی آب سالم و قابل شرب بوده و از این نظر هیچ دغدغه‌ای نداریم. مدیر بحران دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا گفت: آب‌های جاری در لوله‌ها و شبکه‌های آبرسانی شهری نیاز به جوشاندن ندارد چراکه تا آب از لحاظ بهداشتی تایید نشود، هیچگاه وارد شبکه آبرسانی شهری نمی‌شود باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان
شناسه خبر: 686870